Veel gestelde vragen

FAQ

Nee. Wij bieden al onze diensten aan op no cure no pay basis: we krijgen alleen betaald als wij geld incasseren dat nog verschuldigd is aan U.

Dat is een commerciële dienstverlener die incassodiensten aanbiedt terzake (vooral) zakelijke transacties, meestal in het kader van een business-to-business transactie. Als een individu een persoonlijke garantie heeft verstrekt aan een bedrijf, dan kunnen wij ook incasseren bij de persoon die de persoonlijke borg afgaf.

Ja. Een vordering van een bedrijf dat het gevolg is van het leveren van een product of dienst wordt aangeduid als een incasso van een opeisbare schuld, zodra een incassobureau of advocaat is ingeschakeld om te helpen bij de invordering.

Als het gaat om lokale incasso, kunt U kiezen uit een incassobureau of een plaatselijke advocaat. De effectiviteit van een gespecialiseerde no cure no pay incassoadvocaat wordt veel meer bepaald door de achtergrond en opleiding van de betreffende persoon, de daaraan verbonden kosten, de incasso aanpak en tijdige follow-up. Het meeste werk wordt gedaan via de telefoon of per e-mail en het meeste onderzoek wordt gedaan via internet en telefoon. Dus: locatie is geen hinderende factor. Christopher Lincoln & Partners biedt commerciële incassodiensten aan voor cliënten uit (en in):

heel Europa,

de Nederlandse Caribische eilanden, waaronder Sint Maarten, Bonaire en Curaçao

en de Verenigde Staten van Amerika.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het leveren van commerciële incassodiensten voor buitenlandse bedrijven die geld verschuldigd zijn aan of door andere partijen. We zijn over het algemeen in staat om uitstekende resultaten te krijgen wanneer internationale debiteuren begrijpen dat een professioneel kantoor zoals Christopher Lincoln & Partners nu aandringt op betaling en niet (verder) zal instemmen met de excuses en vertragingstactieken die zijn gebruikt ten aanzien van hun leveranciers.

Alleen als wij daadwerkelijk geld voor U geïncasseerd hebben brengen wij U kosten in rekening. Aangezien elke situatie anders is spreken we vooraf af of onze sterk concurrerende standaardtarieven van toepassing zijn (10% tot 30%) of dat er bijzondere omstandigheden zijn die nopen tot individuele aanpassing van onze reguliere tarieven. We hanteren onze tarieven al 20 jaar en wij hebben onze lange termijn cliënten bewezen dat onze commerciële incasso tarieven resulteren in voor hen de laagste netto kosten.

Voor onze vaste klanten bieden wij incassodiensten voor bedragen lager dan EUR 1.000. Voor nieuwe klanten moet de gemiddelde claimgrootte in beginsel meer dan EUR 5.000 bedragen.

In de loop der jaren hebben we geassisteerd bij het incasseren van miljoenen euro’s aan uitstaande, onbetaald gebleven, verplichtingen. Bij claims groter dan EUR 100.000 bespreken wij met cliënten de beste aanpak (buitengerechtelijke incasso eerst, of direct gerechtelijke incasso via de advocaat).