Chairman

Gabri de Hoogd

Gabri de Hoogd

Chairman

Gabri de Hoogd (1960) – als medeoprichter nog steeds verbonden aan James Martin & Associates Advocaten (``JMA``) in Aruba en Curaçao – studeerde in april 1983 af aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit van Amsterdam, met privaatrecht als hoofdvak. Na twee jaar als juridisch adviseur te hebben gewerkt voor een middelgroot incassobedrijf in Noord-Nederland (Leeuwarden), werd De Hoogd in oktober 1985 beëdigd als advocaat in Nederland.

Als corporate attorney heeft De Hoogd zich bijna 40 jaar o.a. op de volgende specialisaties toegelegd:

  • wereldwijde (no cure no pay) incasso’s,
  • het voeren van gerechtelijke civiele procedures en (bijv. bouw-) arbitrages,
  • bedrijfs- en faillissementsrecht,
  • saneringen en doorstarts van ondernemingen,
  • nalatenschappen,
  • boedelscheidingen, en
  • geschillen tussen aandeelhouders in vennootschappen.

Naast zijn werk in Nederland was De Hoogd van 1 juli 1997 tot 1 april 1998 ook advocaat in Rusland (Moskou). Daar was hij (met succes) betrokken bij de afwikkeling van contracten tussen de Russische overheid enerzijds en Europese en Amerikaanse cliënten (inclusief banken) anderzijds, meer in het bijzonder om oude openstaande vorderingen op staatsbedrijven van de voormalige Sovjet Unie te incasseren.

2007

De Hoogd als advocaat toegelaten tot het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2009 t/m heden

De Hoogd combineert zijn functie als incassoadvocaat met de functie van non-executive director van investeringsmaatschappij Universal Mergers & Acquisitons Inc. in Middleton, Massachusetts, USA. De Hoogd reist frequent tussen Europa, de Dutch West Indies en de USA (Boston) om zijn taken optimaal uit te oefenen.

2011 tot 2020

De Hoogd was naast zijn advocatuur ook bestuurslid van het timeshare resort Caribbean Palm Village Resort in Aruba, vanaf 17 december 2017 als vicepresident en vanaf 20 november 2019 tot maart 2020 als president.

16 juli 2018

Op 16 juli 2018 werd De Hoogd door de Arubaanse regering benoemd tot lid van de uit vijf personen bestaande raad van commissarissen van de naamloze overheidsvennootschap elektriciteitsmaatschappij "Elmar" N.V. De omzet daarvan bedroeg over 2019 EUR 195 miljoen en de winst EUR 6,5 miljoen bruto, voor aftrek van de vennootschapsbelasting.