Internationale incasso’s

Eén van onze belangrijkste advocatentaken is het helpen van bedrijven bij de inning van schulden verschuldigd buiten hun landsgrenzen.

We maken gebruik van onze uitgebreide internationale zakelijke ervaring (we hebben meer dan 30 landen bezocht om advies-, onderhandelings- en procesdiensten te bieden) in deze typisch grote en moeilijke incassozaken. Wij begrijpen de internationale handel.

Lees verder

Wij hebben ervaring met het optreden van buitenlandse partijen naar onze cliënten en onze daaraan gekoppelde incasso-inspanningen. We hebben uit de eerste hand ervaring met wat er nodig is om deze relaties te laten betalen en op te passen voor de soms aanwezige valkuilen. Deze ervaring is van onschatbare waarde wanneer er geschillen of klachten zijn. We gebruiken deze expertise om onze cliënten meer informatie en inzicht te geven over/in hun problemen. We weten hoe wij een rol kunnen spelen in de problemen die zich hebben voorgedaan. Dit is belangrijk, om daarmee vervolgens debiteuren te confronteren als het zou gaan om een gang naar de rechter.

Daarbij maken wij de wederpartij duidelijk dat er betaald moet worden, mede omdat een weging in rechte waarschijnlijk in het voordeel van onze cliënt zal uitvallen. We moeten die debiteuren er ook van overtuigen dat onze cliënt bereid is naar de buitenlandse rechter te stappen, met behulp van in ons wereldwijd netwerk opererende incassoadvocaten, als we geen redelijk minnelijk alternatief kunnen vinden. Wij doen dit meestal op relatief agressieve manier, zodat wij onze positie als probleemoplossers waar kunnen maken omdat en deze druk van cruciaal belang is om voor onze cliënten acceptabele manier tot betaling te dwingen.

Onze (internationale) cliënten waarderen de uitgebreide tussentijdse rapportages over elke incassoclaim. We leggen zorgvuldig alle informatie uit die we verzamelen en hoe deze de potentiële resultaten beïnvloedt. We geven cliënten opties in de onderhandelingsstrategie, tezamen met onze beoordeling van de kansen in het proces en de kans op resultaten. We realiseren ons hoe moeilijk het kan zijn voor cliënten om te vertrouwen op een organisatie die zij nog nooit hebben ontmoet en soms duizenden kilometers verderop werkt, om hen te helpen belangrijke zaken op te lossen. We doen er dan ook alles aan om regelmatige updates te geven, evenals een gedetailleerde informatie en analyse. Dit om cliënten de tools te geven, behulpzaam bij het nemen van de beslissingen die genomen moeten worden.

Direct starten met het incassotraject?
Start nu door op de knop hiernaast te klikken
Start nu