Grote vorderingen

Christopher Lincoln & Partners is een commercieel advocatenkantoor, wat betekent dat wij in beginsel werken aan B2B (“business to business”) incasso.

Incassoadvocaten

Christopher Lincoln & Partners is een commercieel advocatenkantoor, wat betekent dat wij in beginsel werken aan B2B (“business to business”) incasso. Wij incasseren onder bedrijven, maatschappen en particulieren. Ook stellen wij incassoprocedures in tegen personen die persoonlijk aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden, wat kan gebeuren als ze (bijvoorbeeld) een persoonlijke garantie hebben gegeven of fraude hebben gepleegd. Onze focus is gericht op zakelijke incasso, hetgeen een factor is die leidt tot ons minimale 84% slagingspercentage.

Lees verder

De omvang van de vorderingen

Wij behandelen claims van alle groottes, van EUR 1.000 tot miljoenen. De gemiddelde omvang van de vorderingen bij ons in behandeling bedraagt tienduizenden euro’s. We hebben ongeëvenaarde expertise in grote claims. Onze Chairman behandelt persoonlijk alle omvangrijke claims. Hij heeft bijna 40 jaar ervaring met het bedrijfsleven en in onderhandelingen en heeft voor (meer dan) EUR 150 miljoen aan incasso’s over de hele wereld – hij bezocht daarbij meer dan 30 landen – succesvol afgerond. Onze Chairman wordt erkend als een expert in de incasso-industrie.

Direct starten met het incassotraject?
Start nu door op de knop hiernaast te klikken
Start nu
1
Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso
Als onze buitengerechtelijke inspanningen niet de gewenste resultaten hebben bereikt, dan wordt Uw vordering in de gerechtelijke sfeer verder behandeld door één van onze advocaten. Door ons wordt een volledige incasso-inspanning geleverd, die aanzienlijke druk op de schuldenaar creëert en waarbij dit unieke kenmerk van ons advocatenkantoor heeft bewezen een waardevol instrument te zijn in ons incassoproces. Er zijn, behalve de no cure no fee succes tarifering, geen extra kosten voor onze cliënten voor het gebruik van deze diensten verbonden. Ons advocatenkantoor beheert Uw zaak van het begin tot het einde.
2
Verhaalsinformatie
Dit betekent het doen van onderzoek naar de schuldenaar, het bedrijf zelf, de eigendomsstructuur en haar werknemers. We proberen te bepalen hoe groot ze zijn, hoe lang ze al bestaan en hoe het bedrijf presteert. We zullen ook de achtergrond van eigenaren, managers en medewerkers onderzoeken. Ons kantoor gebruikt deze informatie om een strategie in onderhandelingen met de schuldenaar te ontwikkelen en vervolgens om mogelijk een gerechtelijke procedure aan te spannen.
3
Forensisch onderzoek
Soms lijken bedrijven gewoon te verdwijnen. We doen uitgebreid onderzoek om te bevestigen dat zij niet meer werken of om hen te vinden op een nieuwe locatie, dit (mogelijk) onder verschillende namen of met verschillende contactgegevens. We sporen ook eigenaren op, hetzij omdat zij persoonlijk aansprakelijkheid zijn voor de zakelijke schuld of om te bevestigen dat het bedrijf gesloten is. Onze onderzoekstechnieken kunnen bestaan uit het vinden en contact opnemen met familieleden, buren en verhuurders, evenals gewoon het achterhalen van werkende telefoonnummers en huisadressen m.b.t. de persoon in kwestie.
4
Kredietanalyse
Het merendeel van de incassoclaims is het gevolg van financiële problemen van de schuldenaar. We proberen de persoonlijke financiële situatie van de eigenaar en de financiële positie van het bedrijf in kaart te brengen om ons te helpen bij het ontwikkelen van een onderhandelingsstrategie en een succesvol resultaat.
5
Betalingsregeling
Helaas heeft de schuldenaar in de overgrote meerderheid van de grotere commerciële incasso’s niet de financiële mogelijkheid om in één keer betaling te verrichten. We zullen in goed overleg met U onderhandelen en een betalingsregeling afdwingen, die wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen kunnen betreffen. Deze regelingen worden gedocumenteerd en we streven ernaar om ze zo automatisch mogelijk te maken, zodat we de schuldenaar niet tussentijds hoeven te benaderen voor elke betaling. Hoewel wij er uiteraard sterk de voorkeur aan geven al Uw geld onmiddellijk te innen dan het moeten werken over een langere periode, heeft dit nog steeds de voorkeur boven het niet betaald krijgen en/of de weg naar de rechter te kiezen. Alle betalingsregelingen zijn uiteraard onderworpen aan goedkeuring van de cliënt.
6
Het treffen van een schikking
Af en toe zijn er geschillen waarbij de andere partij een tegenvordering heeft op onze cliënt. Het eindresultaat kan zijn dat onze cliënt ermee instemt om minder dan het volledige saldo dat is verschuldigd als onderdeel van de beslechting van het geschil te accepteren. In andere situaties kan een schuldenaar achter zijn bij een aanzienlijk aantal (andere) crediteuren en beschikt hij slechts over een beperkt bedrag om oude schulden te voldoen. Hoewel een lange termijnbetalingsregeling tot een volledig invordering kan leiden, bestaat het risico dat de schuldenaar tussentijds toch failliet gaat voordat hij volledig aan de verplichting jegens U voldoet. In deze situatie kan het beter zijn om te onderhandelen over een schikkingsovereenkomst, waarbij de schuldenaar korting krijgt en het volledige kortingsbedrag onmiddellijk betaalt. Cliënten dienen ook hier elke potentiële schikkingsovereenkomst schriftelijk goed te keuren.
7
Gerechtelijke incasso
Als wij de zaak niet minnelijk kunnen oplossen, dan behandelen wij deze kwestie verder op no cure no pay en hebben we daarnaast een internationaal netwerk van incassoadvocaten die op dezelfde basis werken. Christopher Lincoln & Partners stapt op eigen risico in een dergelijk traject als wij ervan overtuigd zijn dat er een grote kans van slagen is als het gaat om a. de haalbaarheid van de vordering en b. de verhaalbaarheid daarvan. Alle gerechtelijke procedures moeten schriftelijk vooraf worden goedgekeurd door de cliënten.
8
Executie van een vonnis
Het winnen van de rechtszaak is de eerste stap om betaald te worden. Dan moet het vonnis worden geëxecuteerd. Als de schuldenaar niet vrijwillig akkoord gaat met betalen zodra er een vonnis is, zijn er een aantal gerechtelijke vervolgstappen, onder andere de inschakeling van een deurwaarder, die we gebruiken om te innen.